၂၀၁၇ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွှေးကောက်ပွဲမြို့နယ်ပြမြေပုံ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲအမျိုးအစား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအလုံမြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်
ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ရခိုင်ပြည်နယ်ချောင်းဆုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်မြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်သာယာမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ကယားပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကမာရွတ်မြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကော့မှူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ရှမ်းပြညနယ်ကျိုင်းတုံမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်တံခါးမြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်
ရှမ်းပြညနယ်ကျေးသီးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်,အမျိုးသားလွှတ်တော်,တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလမ်းမတော်မြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလသာမြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်
ရှမ်းပြညနယ်မိုင်းရှူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်,အမျိုးသားလွှတ်တော်,တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်
ရှမ်းပြညနယ်ညောင်ရွှေမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်
ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်