၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အရေးကြီးသော နေ့ရက်များ


ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအပြီး လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ်များအတွက် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။၂၀၁၅ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ် (၇) မြို့နယ်၌ လွပ်လတ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် အခြေအနေမရှိသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်း မပြုလုပ်နိုင်၍ ချန်လှပ်ထားရှိခဲ့သော မဲဆန္ဒနယ်(၂၁)နယ်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနက်မှ နိုင်ငံတော်က တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသဖြင့် လစ်လပ်သွားသော မဲဆန္ဒနယ် (၁၀)နယ်နှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကွယ်လွန်သဖြင့် လစ်လပ်သွားသော မဲဆန္ဒနယ် (၃) နယ် စုစုပေါင်း မဲဆန္ဒနယ်(၁၃)နယ်ဖြစ်၍ ယခုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လစ်လပ်နေသော မဲဆန္ဒနယ် စုစုပေါင်း (၃၄)နယ်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ မဲဆန္ဒနယ် (၃၄)နယ်အနက်မှ လွပ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် အခြေအနေမရှိသည့် မြို့နယ် ၅ မြို့နယ် ဖြစ်သည့် ပန်ဆန်း(ပန်ခမ်း)၊ ပန်ဝိုင်၊ နားဖန်း၊ မိုင်းမော၊ မိုင်းလား တို့ရှိ မဲဆန္ဒနယ် (၁၅) နယ်၌ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကျန်မဲဆန္ဒနယ် (၁၉)နယ်၌သာ ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။

ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် စုစုပေါင်း လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် (၁၉) နေရာ၊ မြို့နယ်အားဖြင့် (၂၂) မြို့ ရှိပါသည်။ လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၉)နေရာ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် (၃) နေရာ ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော် (၇) နေရာ နှင့် မဲဆန္ဒရှင် ၂၁၈၅၆၁၆ ဦးရှိပါသည်။

၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာ

၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ

​၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီ

၂၀၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ

၂၀၁၇ မတ်

ဧပြီ
ကြားဖြတ်ရွှေးကောက်ပွဲနေ့
PollingBox