မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပွင့်လင်း အချက်အလက်များ

ယခုပေါ်တယ်သည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်သက်ဆိုင်သော နောက်ဆုံးရ ဒေတာအချက်အလက်များကို ပြသရန်အတွက် လွှင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။၂၀၁၇ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများ

ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် ၂၀၁၇ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကန့်ကွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို ပြသပေးထားပါသည်။

https://opendata.uec.gov.mm/complaints

၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များ

ယခုဝက်ဆိုဒ်သည် ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မဲဆန္ဒနယ် ၁၉ခုမှ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

https://opendata.uec.gov.mm/results

#မဲစာရင်းသွားကြည့်စို့

ယခုဝက်ဆိုဒ်သည် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် နီးကပ်သောအချိန်များတွင်သာ လွှင့်တင်ထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ခေတ္တပိတ်ထားပါသည်။မဲဆန္ဒရှင်များကို မိမိတို့၏အချက်အလက်များ စစ်ဆေးနိုင်ရန်နှင့် မိမိတို့ မဲပေးရမည့် မဲရုံများကို သိရှိနိုင်ရန် လွှင့်တင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

http://checkvoterlist.uecmyanmar.org

၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် အဓိကကျသော နေ့ရက်များ

၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်းတွင် လွှတ်တော်သုံးရပ်ရှိ လစ်လပ်နေရာများကို ဖြည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ရက်နေ့တွင် လစ်လပ်နေရာ ၁၉နေရာအတွက် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

https://opendata.uec.gov.mm/calendar

၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်များ

ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှ လွှတ်တော်သုံးရပ်အတွက် မဲရလဒ်အားလုံးကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။ မဲရလဒ်များသည် ရွေးကောက်ပွဲခုံရုံးတွင် လက်ရှိကြားနာနေသော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများ၏ ရလဒ်များအရ အပြောင်းအလဲများ ရှိနိုင်ပါသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် ရလဒ်

၂၀၁၅ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများ

ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် ၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကန့်ကွက်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို ပြသပေးထားပါသည်။

https://opendata.uec.gov.mm/complaints

၂၀၁၅ခုနှစ်မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း စာရင်းအချက်အလက်များ

ဤဝက်ဆိုဒ်တွင် အခြေခံလူဦးရေအချက်အလက်နှင့်အတူ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက် များကို ခြုံငုံသုံးသပ်တင်ပြပေးထားပါသည်။ နောက်ဆုံးကောက်ယူရရှိသော မဲဆန္ဒရှင်အချက်အလက်များကို ရွေးကောက်ပွဲကာလများ အတိုင်ခင်တွင် အမြဲတမ်း ဖြည့်သွင်းပြသသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းနှင့် ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စားရင်းများအကြား နှိုင်းယှဉ်မှုများကို ရုပ်ပုံကားချပ်များဖြင့်လည်း ပြသထားပါသည်။

https://opendata.uec.gov.mm/voterlist

အချက်အလက်များရယူရန်အတွက် အခကြေးငွေပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ ယခုအချက်အလက်များကို အများပြည်သူ၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ နှင့် မီဒီယာများမှ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန် သို့မဟုတ် လေ့လာနိုင်ရန်အတွက် အခမဲ့ရယူနိုင်ပါသည်။

လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲများတွင်လည်း အချက်အလက်အသစ်များကိဆက်လက် ထုတ်ဝေပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်