ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လွှတ်တော်သုံးရပ်တွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးသည့်နောက်ပိုင်း လစ်လပ်နေသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် နေရာများကို ဖြည့်သွင်းနိုင်ရန် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ သြဂုတ်လမှ စတင်၍ လွှတ်တော်သုံးရပ်တွင် စုစုပေါင်း လစ်လပ်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ ၁၉ နေရာရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သည့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှ ကျေးသီး နှင့် မိုင်းရှုး မဲဆန္ဒနယ် နှစ်နေသည် ၂၀၁၇ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ၈ခုရှိ မြို့နယ် ၂၂ခုတွင်လစ်လပ်နေသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက် ၁၉နေရာအတွက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်အလိုက် လစ်လပ်နေရာအရေအတွက်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၉နေရာ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ၃ နေရာ နှင့် တိုင်ဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၇ နေရာ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်မည့် မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက်စုစုပေါင်းမှာ ၂,၁၈၅,၆၁၆ ဦးဖြစ်ပါသည်။

ရလဒ်များကို မိတ္တူပုံ နှင့် CSV ပုံစံဖြင့် ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် အတွက် မဲဆန္ဒနယ်ရလဒ်များ ပေါ်ရှိ အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပါ။

 • ချင်းပြည်နယ်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် (၁)နေရာ
  • အမျိုးသားလွှတ်တော် ၃ခရိုင်
    •   ဦးဘွဲခိန်းWinning candidate ပါတီ: အမျိုးသာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် 9242 Votes
    •   ဦးဇိုပဲန်း ပါတီ: ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ 4950 Votes
    •   ​ဒေါ်ဇာတလဲမ် ပါတီ: ချင်းအမျိုးသား ဒီမိုက​ရေတစ်ပါတီ 6482 Votes
 • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတိုင်း မဲဆန္ဒနယ် (၁)နေရာ
  • အမျိုးသားလွှတ်တော် ၄ခရိုင်
    •   ​ဒေါ်စန်းစန်းမြင့်Winning candidate ပါတီ: အမျိုးသာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ 71042 Votes
    •   ဦးစိန်ထွန်း ပါတီ: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ 4888 Votes
    •   ဦးဌေးနိုင် ပါတီ: ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ 33781 Votes
    •   ဦးမင်းသူ ပါတီ: ပြည်ထောင်စုလယ်သမားအလုပ်သမားအင်အားစုပါတီ 2550 Votes
    •   ဒေါက်တာလှမိုး ပါတီ: အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ 2516 Votes
    •   ဦးအောင်ကြည်ဝင်း ပါတီ: တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ 9183 Votes
 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုင်း မဲဆန္ဒနယ် (၁)နေရာ
  • အမျိုးသားလွှတ်တော် ၆ခရိုင်
    •   ဒေါက်တာမောင်မောင်Winning candidate ပါတီ: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ 75299 Votes
    •   ဦးမြင့်ကြည် ပါတီ: ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) 415 Votes
    •   ဦးသက်ထွန်း ပါတီ: အမျိုးသာတိုးတရေးပါတီ 505 Votes
    •   ဦးခိုင်မောင်ရည် (ခ) ဦးခင်မောင်ရည် ပါတီ: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ 4597 Votes
    •   ဦးခင်မောင်အေး ပါတီ: ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ 10813 Votes
    •   ဒေါ်နီလာအုန်း (ခ) ဒေါ်ထိုင်အိန္ဒြေဦး ပါတီ: တစ်သီပုဂ္ဂလ 532 Votes