နောက်ဆုံး ရေးသားထားမှု ၀၅-၀၉-၂၀၁၆, ၁၄:၁၅
ဖော်ပြပါအချက်အလက် စာရင်းများသည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် စုစည်းထားသော သတင်အချက်အလက်များ အတွက်ဖြစ်ပါသည်။မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း ပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းသည် ဖြန်ကျက်လုပ်ဆောင်မှုကြီးမားသော စနစ်ဖြစ်ပြီး ပင်မဆာဗာမှ အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များမှ ရယူ၍ ပုံမှန်ဖြည့်စွက်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပင်မဆာဗာရှိ အချက်အလက်များနှင့် မြို့နယ်များရှိအချက်အလက်များကြားတွင် ပင်မဆာဗာသို့ အချက်အလက်များ ရောက်ရှိမှုပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဇယားများရှိ ကိန်းဂဏန်းများသည် ၀၇၊၀၆၊၂၀၁၅ ၁၀:၀၀ တွင်ရရှိထားသော ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်ပါသည်။ အချက်အလက်များသည် ​ရွေးကောက်ပွဲနှောင်းပိုင်း ဖြည့်စွက်မှုများ သို့မဟုတ် နယ်စပ်ဒေသများမှ အချက်လက်များ ရယူရာတွင် ကြန့်ကြာမှုများ ရှိနေနိုင်ခြင်းကြောင့် ၂၀၁၅ မဲစာရင်းကြေညာချိန်နှင့် ကွဲလွဲမှုများရှိနိုင်ပါသည်။
အချက်အလက် များတွင် မူမမှန်မှုများ ပါဝင်ခဲ့ပါက မွေးသက္ကရာဇ်တွင် မွေးဖွားရက် ပျောက်ဆုံးနေမှုများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ( အသက်အလိုက် နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် မဲဆန္ဒရှင် စုစုပေါင်း နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိခြင်း။)